Welkom bij Leerplicht Interim Services

NIEUW Studiekeuzetest voor gemeenten en particulieren

Het maken van een studiekeus is voor veel jongeren een moeilijke stap. Een steuntje in de rug kan hierbij goed helpen. Door het maken van de test krijgt de jongere inzicht in studierichtingen, draagkracht en draaglast en zijn of haar persoonskenmerken. Er wordt gekeken naar de kansen en mogelijkheden, zorgen en verplichtingen, zelfbeeld, de belevingswereld en de energie van de jongeren. De persoonskenmerken geven talenten en valkuilen aan. Dit vergroot de mogelijkheid om een betere studiekeus te maken omdat gekeken wordt naar de studiekeus in relatie tot de persoonskenmerken. De test kan gemaakt worden door jongeren van 14 tot 27 jaar. De test is objectief en onafhankelijk.

De test kan online gemaakt wordend. Vooraf vindt een intakegesprek plaats. Na de uitwerking van de test wordt deze besproken en wordt er een stappenplan gemaakt. Meer informatie over het maken van afspraken en kosten kunt u contact opnemen.

Leerplicht Interim Services kan u van dienst zijn op het gebied van leerplicht, leerlingenadministratie en RMC-trajectbegeleiding.

De uitvoering van de leerplichtwet en de invoering van de kwalificatieplicht legt een grote druk op de gemeentelijke organisaties. Dit vraagt een grote deskundigheid van de leerplichtambtenaar. De steeds complexer wordende problematiek, de intensievere samenwerking met het onderwijsveld en de contacten met de hulpverleningsinstanties trekken een zware wissel op de capaciteit. Naast de uitvoering van de wettelijke taken kunt u onervaren leerplichtambtenaren laten begeleiden tijdens de inwerkfase. De seniorrol of coördinatie van uw team kan vervuld worden. Er kan een plan van aanpak voor uw team leerplicht worden gemaakt, het maken van procesbeschrijvingen kan daar onderdeel van zijn.

Ook aan de leerlingenadministraties worden steeds hogere eisen gesteld. De vraag naar statistische gegevens maakt een goede inrichting van deze registratie noodzakelijk. Advisering over de inrichting van de administratie en begeleiding van de administratief medewerkers behoort tot de mogelijkheden.

Het belang van goede RMC-trajectbegeleiding voor voortijdig schoolverlaten wordt steeds groter. De uitvoering van de vele taken kan niet altijd op korte termijn gerealiseerd worden. Met voldoende deskundige capaciteit valt of staat de effectieve interventie bij voortijdig schoolverlaten.

Een tijdelijke deskundige ondersteuning biedt uitkomst. Leerplicht Interim Services levert deze deskundige ondersteuning op projectbasis voor een langere of kortere periode. U kunt onmiddellijk beschikken over extra capaciteit door de inzet van een ervaren kracht. De periode van de inhuur hangt af van de situatie in uw gemeente en wordt in goed overleg gezamenlijk vastgesteld. De continuïteit van taken waarvoor u verantwoordelijkheid draagt is zo gewaarborgd.

Bij Contact vindt u ons telefoonnummer en mailadres.

Copyright © Leerplicht Interim Services 2009 - 2011 | Realisatie en hosting: Quateria